Vážení posluchači, naši příznivci,

před deseti dny jsme vám museli sdělit tu nemilou zprávu, že ani letos hudbu o Vánocích provozovat nebudeme. A také jsme vám nabídli možnost přispět na provoz Dětského centra Chocerady, které dlouhodobě svými aktivitami podporujeme.

Je tu však jedna výjimka – každoroční koncert Fakulty strojní ČVUT v Praze.


Vážení obchodní partneři, milé kolegyně a kolegové, přátelé a příznivci benefičních koncertů Půjdem spolu do Betléma,

dnes je první zimní den a zároveň den, kdy se měl konat náš benefiční koncert „Půjdem spolu do Betléma“ pořádaný pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze. S těžkým srdcem jsme se museli i letos tohoto koncertu zříct ve prospěch zdraví. Atmosféru v Betlémské kapli si opět můžete připomenout shlédnutím záznamu koncertu z roku 2014.

Mockrát děkujeme všem za e-maily a krásná slova, kterými jste reagovali na zprávu, že letošní koncert rušíme. Opětovně Vám alespoň touto cestou děkujeme za dlouholetou přízeň, zvláště všem, kteří s námi spolupracujete pravidelně, nebo jste svým finančním darem vloženým do kasičky pomohli dětem léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 – Motole.

Abychom zůstali věrni hlavní myšlence našich koncertů, dovolujeme si Vás přizvat k vánoční sbírce a poprosit o zaslání libovolné částky na konto veřejné sbírky spolku pro pomoc dětem s hematologickým nebo onkologickým onemocněním HAIMA CZ, z. s.

Číslo účtu veřejné sbírky vedeného v Komerční bance, a.s. je 66552/0100. Tento bankovní účet je součástí veřejné sbírky schválené rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 17.9.2015 pod č.j. S-MHMP/1621221/2015.
Aby byl Váš příspěvek přiřazen k naší sbírce, v příkaze k úhradě je nutné zadat variabilní symbol 21122021. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, slovo BETLEMKA.

Za všechny příspěvky předem děkujeme, každá koruna se počítá.

Dovolte, abychom Vám popřáli pokojné, radostí a nadějí naplněné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štěstí a radost z každého prožitého dne. Věřme, že ve čtvrtek 22. 12. 2022 opět Půjdem spolu do Betléma 😊.

za organizační výbor
Terézia Němcová
ČVUT v Praze
Fakulta strojní


[aktualizováno 28.1.2022]

Děkujeme všem dárcům. Díky celkem 24 z vás se vybralo krásných 23’800,-Kč.
Srdečné Pán Bůh zaplať!


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *