[aktualizováno 28/01/2021]

Vážení přátelé a příznivci,

s radostí vám oznamujeme, že ve sbírce se podařilo vybrat 27’922,34,-Kč. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili!

[následuje původní text]

Vážení přátelé a příznivci benefičních koncertů Půjdem spolu do Betléma,

doufáme, že jste prožili poklidné Vánoce, ve zdraví a s vašimi blízkými.

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 se měl konat už 24. benefiční koncert „Půjdem spolu do Betléma“ pořádaný pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze. S těžkým srdcem jsme se museli tohoto koncertu zříct ve prospěch zdraví. Atmosféru v Betlémské kapli si ale můžete připomenout shlédnutím záznamu koncertu z roku 2014 na YouTube nebo přímo z těchto stránek.

Rádi bychom Vám alespoň touto cestou poděkovali za dlouholetou přízeň, zvláště všem, kteří s námi spolupracujete pravidelně, nebo jste svým finančním darem vloženým do kasičky pomohli dětem léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 – Motole.. V roce 2019 jsme na dobrou věc v rámci benefičního koncertu vybrali rekordních 80.140 Kč.

Abychom zůstali věrni hlavní myšlence našich koncertů, dovolujeme si Vás přizvat k vánočně-tříkrálové sbírce a poprosit o zaslání libovolné částky na kontoveřejné sbírky spolku pro pomoc dětem s hematologickým nebo onkologickým onemocněním HAIMA CZ, z. s.

Číslo účtu veřejné sbírky vedeného v Komerční bance, a.s. je 66552/0100. Aby byl Váš příspěvek přiřazen k naší sbírce, v příkaze k úhradě je nutné zadat variabilní symbol 122020. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno.

Přispívat můžete do 15. ledna 2021 vč. (samozřejmě, peníze můžete posílat v průběhu celého roku 2021, ale příspěvky zaslané po 15. lednu nebudou započteny do této sbírky). Za všechny příspěvky předem děkujeme, každá koruna se počítá 😊

Vážení a milí přátelé, věříme a doufáme, že v tomto roce zužitkujeme to dobré, co nás rok 2020 naučil a vše zlé zůstane jen mlhavou vzpomínkou.

Ať nám všem příští rok přinese mnoho zdraví a opětovnou možnost setkání se v Betlémské kapli na koncertě Půjdem spolu do Betléma, který je naplánován výjimečně na úterý 21. 12. 2021.

za organizační výbor

Terézia Němcová
ČVUT v Praze
Fakulta strojní


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *